Dosen


NoNAMA DOSENGELAR AKADEMIKNOMOR REGISRASI

JABATAN AKADEMIK

1
ANDRI EMI AZIZAH
S.SiT,M.Kes
 1019127702
Asisten Ahli
2
CHICHI HAFIFA TRANSYAH
S.Kep,M.Kep,Ns.
 1020118202
Lektor
3
DAENG RAMADHAN SALIM
S.Kep,M.Kep,Ns.
 1002049101
Asisten Ahli
4
EKA SEBA MARTA
M.Biomed
 1005038001
Lektor
5
ELIWARTI
S.Kep,M.Kep,Ns.
 1014057904
Asisten Ahli
6
EPI SATRIA
A.Md,M.Keb
 1015068202
Asisten Ahli
7
ERA ASTATI
S.Pd,M.Pd
 1024107701
Lektor
8
ERNI MUSMILER
S.Kep,M.Kep,Ns.
 1004068203
Lektor
9
FIRDA DAMBA WAHYUNI
S.Kep,M.Kep,Ns.
 1002058906
Asisten Ahli
10
IRA SRI BUDIARTI
S.Kep,M.Kep,Ns.
 1016028401
Asisten Ahli
11
MILYA NOVERA
S.Kep,M.Kep,Ns.
 1009118701
Lektor
12
NOVIA RITA ANINORA
S.SiT,M.Keb
 1020117901
Lektor
13
RESKA HANDAYANI
S.Kep,M.Kep,Ns.
 1007018701
Lektor
14
RIKA SYAFITRI
S.Kep,M.Kep,Ns.
 1019068603
Lektor
15
RIZAWATI
S.KM,M.Kes
 1010018202
Asisten Ahli